btp-local-teams-landing.jpg

Ni sy’n plismona rheilffyrdd Prydain gan anelu at eich cadw'n ddiogel a gwneud ichi deimlo'n ddiogel wrth deithio. Mae’n Timau Plismona Cymdogaeth yn gofalu am orsafoedd ledled y wlad.

Mae gan y timau wybodaeth arbenigol am yr ardal maen nhw’n gweithio ynddi a gallant ddarparu ar gyfer anghenion penodol eich cymuned.

Chwiliwch am dîm:

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer