Your-Area-S-02.png

Croeso i’ch tudalen tîm plismona cymdogaeth lleol ar gyfer Anglia.

Rydyn ni’n ymdrin ag Althorn, Battlesbridge, Billericay, Burnham on Crouch, Hockley, North Fambridge, Prittlewell, Rayleigh, Rochford, South Woodham Ferres, Southend Airport, Southend Victoria, Southminster, Wickford, Acle, Attlebourough, Beccles, Bernet Arms, Brampton, Brandal Gardens, Brundal, Buckenham, Cantley, Cromer, Diss, Eccles Road, Great Yarmouth, Gunton, Haddiscoe, Halesworth, Harling Road, Hoveton and Wroxham, Lingwood, Lowestoft, North Walsham, Norwich, Oulten Broad North, Oulten Broad South, Reedham, Roughton Road, Salhouse, Sheringham, Somerleyton, Spooner Row, Thetford, West Runton, Worstead, a Wymondham.

Yma cewch wybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cwrdd â'ch swyddogion lleol a chadw mewn cysylltiad â nhw drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Os oes angen riportio trosedd, ffoniwch 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016.

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Mynnwch y newyddion diweddaraf yn eich ardal chi, gwybodaeth am ddigwyddiadau a dod i nabod eich swyddogion lleol drwy gyfrwng ein cyfrif Twitter.

Ein blaenoriaethau

  • Cydweithio â’r diwydiant i atal troseddau treisgar a throseddau trefn gyhoeddus.
  • Gweithio gyda’r diwydiant i atal ymosodiadau corfforol a bygythiadau yn erbyn staff y rheilffyrdd ac erlyn yn llwyddiannus, gan ddarparu cymorth o safon uchel hefyd i ddioddefwyr.
  • Cynyddu’r cyfathrebu gan BTP â’r rhanddeiliaid, ynglŷn ag ymosodiadau ar staff a throseddau treisgar.
  • Cydweithio â’r diwydiant i leihau murluniau graffiti, a dod â throseddwyr i gyfiawnder.
  • Atal troseddau treisgar difrifol drwy gadw cyllyll ac arfau oddi ar y rhwydwaith.
  • Gwella hyder staff a chwsmeriaid drwy fynd i'r afael â’r mater/amser/lleoliad sy’n peri’r pryder mwyaf.
  • Gwella dibynadwyedd drwy ymateb yn gynt i ddigwyddiadau ac amserau trosglwyddo marwolaethau a chamau i atal digwyddiadau fel tresmasu, difrod troseddol a hunanladdiad.
  • Mynd i'r afael â dwyn eiddo teithwyr drwy ymagwedd amlasiantaeth at ddatrys problemau.
  • Mynd i'r afael â throseddau rhywiol ac aflonyddu rhywiol drwy wella hyder dioddefwyr i’w riportio a mynd i'r afael ag ymddygiad ysglyfaethus/troseddwyr cyfresol.
  • Mynd i'r afael â throseddau casineb a chefnogi'r rhai sy'n teimlo'n agored i fictimeiddio.

Dilynwch ni ar Twitter

Cysylltwch â ni

Timau eraill yn y rhanbarth hwn

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer