Your-Area-S-01.png

Mae'r Alban yn adran unigryw sy'n gweithio o dan gyfraith a deddfwriaeth yr Alban sy'n gofyn cael swyddogion dynodedig i blismona’i rheilffordd.

Comander Rhanbarthol yr ardal yw’r Prif Uwcharolygydd Eddie Wylie.

Timau yn yr Alban

Blaenoriaethau’r Alban

  • Atal ymosodiadau corfforol a geiriol ar aelodau staff a chynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan sicrhau bod yna gyfathrebu effeithiol â dioddefwyr.
  • Lleihau trais, troseddau trefn gyhoeddus difrifol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Diogelu'r cyhoedd a lleihau oedi ar y rheilffordd drwy leihau digwyddiadau tresmasu mewn mannau problemus.
  • Cynnal amser trosglwyddo cyfartalog o lai na 90 munud ar gyfer digwyddiadau nad ydyn nhw’n amheus.

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer