Croeso i’ch tudalen tîm plismona cymdogaeth lleol ar gyfer Gorllewin yr Alban.
Rydyn ni’n ymdrin â Glasgow Central, Glasgow Queen Street, Paisley, Kilwinning, Motherwell, Dalmuir a threnau tanddaear Glasgow.

Yma cewch wybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cwrdd â'ch swyddogion lleol a chadw mewn cysylltiad â nhw drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Os oes angen riportio trosedd, ffoniwch 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016.

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Mynnwch y newyddion diweddaraf yn eich ardal chi, gwybodaeth am ddigwyddiadau a dod i nabod eich swyddogion lleol drwy gyfrwng ein cyfrif Twitter.

 

Ein blaenoriaethau

  • Atal ymosodiadau corfforol a geiriol ar aelodau staff, i gynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan sicrhau bod yna gyfathrebu effeithiol â ddioddefwyr.
  • Lleihau digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag aflonyddwch drwy ddull datrys problemau ar y cyd â’r diwydiant mewn mannau allweddol ar lwybrau coch
  • Atal troseddau sy'n gysylltiedig â phêl-droed a chynyddu hyder teithwyr a staff y rheilffyrdd drwy ganlyniadau llwyddiannus
  • Cynnal amser trosglwyddo o lai na 90 munud ar gyfer digwyddiadau nad ydyn nhw’n amheusDilynwch ni ar Twitter

Cysylltwch â ni

Timau eraill yn y rhanbarth hwn

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer