Your-Area-S-06.png

Croeso i'ch tudalen tîm plismona cymdogaeth lleol ar gyfer Avon a Gwlad yr Haf. Yma cewch wybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cwrdd â'ch swyddogion lleol a chadw mewn cysylltiad â nhw drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Os oes angen riportio trosedd, ffoniwch 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016.

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Mynnwch y newyddion diweddaraf yn eich ardal chi, gwybodaeth am ddigwyddiadau a dod i nabod eich swyddogion lleol drwy gyfrwng ein cyfrif Twitter.

Ein blaenoriaethau

  • Atal ymosodiadau corfforol a geiriol ar aelodau staff a chynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan sicrhau bod yna gyfathrebu effeithiol â dioddefwyr.
  • Lleihau trais, troseddau trefn gyhoeddus difrifol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Diogelu'r cyhoedd a lleihau oedi ar y rheilffordd drwy leihau digwyddiadau tresmasu mewn mannau problemus.
  • Cynnal amser trosglwyddo cyfartalog o lai na 90 munud ar gyfer digwyddiadau nad ydyn nhw’n amheus.

Dilynwch ni ar Twitter

Cysylltwch â ni

Timau eraill yn y rhanbarth hwn

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer