Your-Area-S-05.png

Ein timau ni sy’n plismona rheilffyrdd Canolbarth Lloegr gan anelu at wneud ichi deimlo'n ddiogel wrth deithio. Mae’n Timau Plismona Cymdogaeth yn gofalu am orsafoedd ledled y wlad. Mae gan y timau wybodaeth arbenigol am yr ardal maen nhw’n gweithio ynddi, a gallant ddarparu ar gyfer anghenion penodol eich cymuned.

Timau Canolbarth Lloegr

Ein blaenoriaethau

  • Atal ymosodiadau corfforol a geiriol ar aelodau staff a chynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan sicrhau bod yna gyfathrebu effeithiol â dioddefwyr.
  • Lleihau trais, troseddau trefn gyhoeddus difrifol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Diogelu'r cyhoedd a lleihau oedi ar y rheilffordd drwy leihau digwyddiadau tresmasu mewn mannau problemus.
  • Cynnal amser trosglwyddo cyfartalog o lai na 90 munud ar gyfer digwyddiadau nad ydyn nhw’n amheus.

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer