Your-Area-S-01.png

Croeso i’ch tudalen tîm plismona cymdogaeth lleol ar gyfer Dwyrain yr Alban.

Rydyn ni’n ymdrin â Chaeredin a’r ardaloedd cyfagos.

Yma cewch wybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cwrdd â'ch swyddogion lleol a chadw mewn cysylltiad â nhw drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Os oes angen riportio trosedd, ffoniwch 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016.

Ein blaenoriaethau

  • Atal ymosodiadau corfforol a geiriol ar aelodau staff, i gynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan sicrhau bod yna gyfathrebu effeithiol â ddioddefwyr.
  • Lleihau digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag aflonyddwch drwy ddull datrys problemau ar y cyd â’r diwydiant mewn mannau allweddol ar lwybrau coch
  • Atal troseddau sy'n gysylltiedig â phêl-droed a chynyddu hyder teithwyr a staff y rheilffyrdd drwy ganlyniadau llwyddiannus
  • Cynnal amser trosglwyddo o lai na 90 munud ar gyfer digwyddiadau nad ydyn nhw’n amheus

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Mynnwch y newyddion diweddaraf yn eich ardal chi, gwybodaeth am ddigwyddiadau a dod i nabod eich swyddogion lleol drwy gyfrwng ein cyfrif Twitter.

 

Dilynwch ni ar Twitter

Mapiau ac ystadegau troseddau

Chwiliwch ein gwefan ystadegau a data i gael gwybod am droseddau mewn gorsafoedd trenau ac ar drenau ledled y Deyrnas Unedig.

 

Cysylltwch â ni

Timau eraill yn y rhanbarth hwn

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer