Your-Area-S-06.png

Mae'r rhanbarth hwn yn cwmpasu De-orllewin Lloegr gan ymdrin â rhwydweithiau rheilffyrdd y tu hwnt i Dde-ddwyrain Lloegr. Mae'n cynnwys plismona canolfannau trafnidiaeth mawr fel Caerwrangon, Caerloyw, Rhydychen, Swindon, Reading, Bryste, Bath Spa, Caerwysg, Plymouth a Truro.

Comander y rhanbarth hwn yw’r Prif Uwcharolygydd Allan Gregory.

Timau yn Ne-orllewin Lloegr

Ein blaenoriaethau

  • Atal ymosodiadau corfforol a geiriol ar aelodau staff a chynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan sicrhau bod yna gyfathrebu effeithiol â dioddefwyr.
  • Lleihau trais, troseddau trefn gyhoeddus difrifol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Diogelu'r cyhoedd a lleihau oedi ar y rheilffordd drwy leihau digwyddiadau tresmasu mewn mannau problemus.
  • Cynnal amser trosglwyddo cyfartalog o lai na 90 munud ar gyfer digwyddiadau nad ydyn nhw’n amheus.

Chwiliwch am orsaf heddlu

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Efallai na fydd eich gorsaf leol yn dod o dan dîm plismona cymdogaeth ond fe fydd swyddogion yno. 

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal:

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer