Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio rhywbeth arall

Diolch. 

Ydych chi’n chwilio am un o’r rhain? Os nad ydych, cliciwch ar y botwm isod i riportio rhywbeth arall.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch fel bod gennym bopeth sydd ei angen arnom er mwyn dechrau ymchwiliad.

Gallwch lawrlwytho copi o’ch adroddiad ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 15 munud

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych, os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion cyswllt unrhyw un a oedd yn dyst i’r drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu ein hymchwiliad
Start