Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Report a road traffic incident

If you were involved in a collision as a driver or rider you must personally report the incident yourself to us as soon as possible and, in any case, within 24 hours of the collision. No one else can do this for you.

See the Road Traffic Act 1988, Section 170External Link for further details.

You can report it by: