Rydym wedi ymuno â heddluoedd a sefydliadau ledled y wlad i hyrwyddo'r ymgyrch Clowch yn ddwbl.

Mae'r ymgyrch yn atgoffa beicwyr i gloi eu beic ddwywaith – neu, os nad yw hynny'n bosibl, o leiaf ei gloi drwy'r ffrâm a'r olwyn. Dyma'r arddulliau cloi sy'n darparu'r amddiffyniad gorau rhag lladron.

Mae hefyd yn gofyn i feicwyr gofrestru eu beic ar wefan olrhain fel BikeRegister.com. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i ni ailuno beicwyr â beiciau wedi'u dwyn.

Cadwch eich beic yn ddiogel drwy ddilyn ein cyngor.