Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig wedi cael cynllun gwirfoddoli cenedlaethol ers 2011. Diben gwirfoddolwyr yw darparu swyddogaeth ar draws yr heddlu a fydd yn galluogi swyddogion i ganolbwyntio mwy ar gyfrifoldebau rheng flaen a staff yr heddlu i ganolbwyntio mwy ar ffrydiau gwaith â blaenoriaeth.

Yn gyfnewid am hyn, mae BTP yn cefnogi unigolion yn y cynllun i ennill sgiliau a phrofiadau newydd drwy wirfoddoli gyda heddlu.

Manteision i Wirfoddolwyr

Mae'r cynllun gwirfoddoli yn darparu'r manteision canlynol i gyfranogwyr:

  • Ennill sgiliau a phrofiadau newydd er mwyn gwella CV
  • Gwneud gwahaniaeth i'w cymuned a chyfrannu at waith heddlu cenedlaethol
  • Defnyddio sgiliau/meysydd arbenigedd presennol mewn ffordd gynhyrchiol
  • Cwrdd â phobl newydd
  • Cael cipolwg ar blismona, os ydynt yn ystyried gyrfa yn y maes

Manteision i BTP

Mae'r cynllun gwirfoddoli yn dod â'r manteision canlynol i BTP:

  • Mae gwirfoddolwyr yn rhoi eu hamser a'u brwdfrydedd i'r sefydliad ac yn rhoi cefnogaeth a chymorth sy'n cynyddu gallu BTP ac yn galluogi adrannau i ganolbwyntio ar ffrydiau/prosiectau gwaith â blaenoriaeth
  • Mae gwirfoddolwyr yn ychwanegu at amrywiaeth y gweithlu BTP ac yn aml yn dod â phersbectif neu set newydd o sgiliau i dîm/adran
  • Gall gwirfoddolwyr gynorthwyo mewn unrhyw adran, ar yr amod nad yw'n disodli swydd â thâl, a'u bod yn cael eu harchwilio a'u hyfforddi'n briodol i wneud hynny

 

Am ymholiadau pellach, anfonwch e-bost at:

[email protected]