Mae Gwarchod Cymdogaeth yn ymwneud â phobl yn dod ynghyd gyda’u cymdogion i weithredu er mwyn lleihau troseddu.

Maent yn fentrau cymunedol sy’n eiddo i, ac yn cael eu cynnal gan, eu haelodau ac fe’u cefnogir gan yr heddlu ond nid yr heddlu sy’n berchen arnynt, er ein bod weithiau yn eu cynnal.

Maent yn gweithio drwy ddatblygu perthynas agos rhwng aelodau’r gymuned a’r heddlu lleol.

Gall cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth:

  • lleihau troseddu a’r cyfleoedd i droseddu
  • helpu a thawelu meddwl y rheini sy’n byw yn yr ardal
  • annog natur gymdogol a chymunedau mwy clos

Sut i ymuno â chynllun Gwarchod

Ewch ar Gwarchod Cymdogaeth i ganfod pa grwpiau sy’n weithredol yn eich ardal ac er mwyn cofrestru i ymuno.

Gallwch hefyd ddod o hyd i, a chysylltu â’ch Cymdeithas neu Gydlynydd Cynllun Gwarchod Cymdogaeth lleol drwy’r un wefan ar gyfer:

  • rhagor o wybodaeth am sut mae’r cynlluniau hyn yn gweithio
  • manteision y cynlluniau
  • cyngor ar gynnal cynllun yn eich ardal leol