Pan fyddwch yn mynd allan mae’n bwysig gadael eich cartref yn ddiogel. Gall bod â ‘threfn gadael’ helpu i sicrhau nad ydych yn anghofio’r pethau amlwg, ond pwysig, fel peidio â gadael eitemau gwerthfawr wrth ymyl ffenestri, neu fod dim golau ymlaen os bydd hi’n dywyll cyn eich bod yn cyrraedd adref. Dyma restr atgoffa gyflym ynglŷn â beth i’w wneud cyn i chi fynd allan.

Ewch i’r arfer

Ceisiwch fynd i’r arfer o ddilyn eich trefn eich hun pan fyddwch yn cloi eich cartref. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych yn anghofio unrhyw beth. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud y canlynol cyn mynd allan:

 • cau a chloi eich holl ddrysau a ffenestri, hyd yn oed os mai dim ond am ychydig funudau y byddwch allan

 • cloi unrhyw ddrws yn ddwbl

 • gwneud yn siŵr bod unrhyw eitemau gwerthfawr o’r golwg

 • cadw bagiau llaw ymhell oddi wrth y blwch llythyrau neu fflap y gath a chuddio pob allwedd gan gynnwys allweddi’r car, gan y gallai lleidr fachu allweddi neu eitemau gwerthfawr drwy agoriad bychan

 • peidio byth â gadael dogfennau’r car neu ID mewn mannau amlwg fel y gegin neu’r cyntedd

 • gyda’r hwyr, cau'r llenni a gadael y golau ymlaen

 • os ydych allan trwy’r dydd, cynghorir chi i ddefnyddio amserydd i droi’r golau ymlaen yn awtomatig gyda’r hwyr

 • arfogi eich larwm lladron

 • gwneud yn siŵr bod y gât ochr wedi’i chloi

 • cloi eich sied neu garej

 • cloi eich beic y tu fewn i sied neu garej gadarn, wrth ddyfais sydd wedi’i bolltio i’r llawr neu’r wal, fel angor llawr

 

Mynd i ffwrdd?

Dyma bump cyngor i’ch helpu i gadw’ch cartref a’ch eiddo yn ddiogel pan fyddwch i ffwrdd:

 1. os ydych chi i ffwrdd ar wyliau ac am roi rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol, gwnewch yn siŵr nad yw eich postiadau yn gyhoeddus ac mai dim ond eich ffrindiau all eu gweld

 2. gadewch oleuadau a radio ar amserydd fel bod yr eiddo’n edrych fel bod rhywun yno

 3. gofynnwch i gymydog yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi i gadw llygad ar eich eiddo neu ymunwch â Chynllun Gwarchod Cymdogaeth neu Gynllun Preswylwyr

 4. ystyriwch ofyn i’ch cymdogion gau eich llenni gyda’r hwyr a pharcio eu car o flaen eich tŷ

 5. cofiwch ganslo’r papur newydd a’r llaeth os ydynt yn cael eu danfon