Rydym wedi ymuno â Network Rail a phartneriaid yn y diwydiant rheilffyrdd i annog pobl i ystyried y canlyniadau difrifol a dinistriol, iddyn nhw a'u hanwyliaid, pan ydynt yn anwybyddu rhybuddion ac yn mynd ar y rheilffordd. 

Mae You vs Train yn adeiladu ar ein gwaith i gyfleu'r neges diogelwch ar y rheilffordd i blant a phobl ifanc, yn arbennig yn ystod gwyliau'r ysgol pan fydd mwy o bobl ifanc yn peryglu eu bywydau trwy dresmasu ar reilffyrdd, heb fod yn ymwybodol o'r peryglon.

Wrth wraidd yr ymgyrch mae stori Tom Hubbard - bachgen ifanc a ddioddefodd anafiadau a newidiodd ei fywyd yn 2014 pan gafodd ei drydanu gan geblau pŵer uwchben. Dioddefodd Tom losgiadau trydydd gradd ar draws 57% o'i gorff ac mae wedi bod yn delio â'r canlyniadau corfforol a seicolegol difrifol ers hynny.

Mae ffilm ychwanegol, o’r enw ‘Llinellau Parallel’, yn dangos effaith tresmasu ar y gymuned ehangach. Mae'n atgoffa pobl ifanc, hyd yn oed os ydyn nhw'n ddigon ffodus i ddianc heb anaf, bod gan eu gweithredoedd ganlyniadau.

Sut y gallwch gefnogi You Vs. Train

Mae'r ymgyrch yn cynnwys gwefan, graffeg a set gyson o negeseuon a ddefnyddir gan yr holl bartneriaid i gael yr effaith fwyaf er mwyn codi ymwybyddiaeth o beryglon amgylchedd y rheilffordd a lleihau digwyddiadau tresmasu. 

Ewch i wefan yr ymgyrch www.youvstrain.co.uk i lawrlwytho’r adnoddau sydd wedi’u creu i’w defnyddio mewn ysgolion ac o fewn eich cymuned i helpu i gyfathrebu pwysigrwydd diogelwch rheilffyrdd i fyfyrwyr a grwpiau ‘mewn perygl’ ledled Prydain Fawr.

Cliciwch gosodiadau fideo i ychwanegu is-deitlau Cymraeg