Aflonyddu Rhywiol

O brofiad, rydym yn gwybod y gall aflonyddu rhywiol mewn mannau cyhoeddus gael effaith sylweddol a gwanychol ar y rhai sy'n ei brofi a/neu'n ei ofni. Gall effeithio ar ganfyddiadau o ddiogelwch a hyder. Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) wedi ymrwymo i sicrhau bod dioddefwyr a goroeswyr aflonyddu rhywiol yn derbyn gwasanaeth cyson a chefnogol waeth beth ble maen nhw yn y wlad, pan ydynt yn riportio'r hyn sydd wedi digwydd iddynt.

Trwy riportio unrhyw ddigwyddiadau i BTP, p'un a ydych wedi ei brofi'n uniongyrchol neu wedi bod yn dyst iddo, mae'n ein helpu i greu darlun o'r ymddygiad troseddol. Mae'n cymryd dewrder i riportio aflonyddu rhywiol ac mae'n werth riportio unrhyw beth sydd wedi gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus. Gallwch fod yn sicr y byddwn bob amser yn eich cymryd o ddifrif.

Gan adeiladu ar ein gwaith gyda Transport for London a'r ymgyrch ‘Report it to Stop it’ [Riportiwch hi i'w Stopio], rydym nawr yn gweithio gyda'n partneriaid diwydiant ledled y wlad i sicrhau y gallwch deithio'n ddiogel ac yn rhydd rhag unrhyw fath o aflonyddu rhywiol.

Bydd mwyafrif y bobl sy'n defnyddio ac yn gweithio ar gludiant cyhoeddus yn saff ac yn ddiogel ond os ydych yn profi aflonyddu rhywiol, rhowch wybod i ni fel y gallwn weithredu.

Tecstiwch ni ar 61016 neu ffoniwch 0800 40 50 40 ar unrhyw adeg.

Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999bob amser.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd ar ôl i chi riportio aflonyddu rhywiol yma