Er mwyn portreadu Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig mewn print, ffilm neu ddarllediad teledu, fe all fod arnoch angen cytundeb neu drwydded eiddo deallusol (IP).

I ofyn am ddefnyddio’n IP ni, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’n ffurflen gais gyflym a syml ar-lein cais am drwydded IP.

Mae logo, lifrai, bathodynnau cap, arwyddlun brenhinol, bathodyn gwarant, lifrai cerbydau, gwaith papur Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ac eitemau eraill i gyd yn dod o dan hawlfraint Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Mae rhai yn dod o dan nod masnach hefyd.

Gallwn roi caniatâd a chymeradwyaeth i ddelwedd ymddangos fel un achlysurol, megis yn y cefndir mewn gêm bêl-droed, neu wrth gyfeirio traffig.

Pan fo arnoch chi angen heddlu at ddibenion hysbysebu, hoffem awgrymu eich bod yn portreadu heddlu generig, heb logos na bathodynnau adnabod.

Defnyddio swyddogion, staff ac anifeiliaid Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Dydyn ni ddim yn llogi swyddogion , staff nac anifeiliaid yr heddlu allan fel perfformwyr, ond fe allwn ni gynnig cyngor a chymorth. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges ebost

Defnyddio offer Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Nid yw Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn rhoi lifrai, offer na cherbydau ar log, ond fe allwch gael y rhain i gyd gan amrywiol ddarparwyr cofrestredig. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen perchnogi a chludo offer yr heddlu neu ukfilmandtv.com.