Plismona’n ffyrdd gyda'n gilydd

Yn 2018, lluniodd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu strategaeth tair blynedd ar gyfer gweithio tuag at:

  • ffyrdd diogel, yn rhydd rhag niwed
  • ffyrdd diogel, yn rhydd rhag y bygythiad o droseddau difrifol a therfysgaeth
  • ffyrdd effeithlon sy'n hybu hyder a boddhad y cyhoedd

I gael rhagor o wybodaeth am y strategaeth hon gallwch weld y PDF yma.