Felly, sut ydych chi’n meddwl byddai lleidr mewn siop yn edrych? Y gwirionedd yw, dydyn nhw ddim yn union yr hyn fyddech chi’n ei ddisgwyl. Maent yn dda iawn am gymysgu’n naturiol gyda siopwyr ac fe fyddech yn cael trafferth i adnabod un mewn torf, ond efallai y byddech yn gallu adnabod lleidr mewn siop ar sail ei ymddygiad. Dyma ychydig arwyddion i gadw llygad amdanynt.

Maent yn graff. Byddwch yn graffach.

Bydd llawer o ladron mewn siop yn gwisgo’n drwsiadus a byddant yn aml yn siarad, yn rhannu jôc ac yn ymgysylltu â chi. Nid ydynt bob amser yn gweithio ar eu pen eu hunain a gallant geisio gwneud i chi deimlo’n gyfforddus a thynnu eich sylw tra bod eu cyd-leidr yn dwyn. Maent yn dda am dynnu sylw, yn enwedig pan fyddwch wedi datgloi cwpwrdd. Peidiwch â syrthio i’r fagl, Gofynnwch i un o’ch cynorthwywyr eich helpu.

Ffordd allweddol o ddelio â lladron mewn siop yw cael diogelwch cryf megis aelodau o staff wrth ddrysau; drwy adnabod eich math o gwsmeriaid; drwy annog staff i gadw’n wyliadwrus; a thrwy ddefnydd deallus o ddyfeisiau diogelwch.

Sut i adnabod lleidr mewn siop

Mae nifer o arwyddion sy’n nodweddiadol o leidr mewn siop. Ond cofiwch, er nad yw’r canlynol o reidrwydd yn golygu bod y person yn euog - a byddwch yn ymwybodol mai chi sy’n gyfrifol am eich ymddygiad, yn gyfreithiol a masnachol - rydym yn argymell eich bod yn cadw llygad ar siopwyr sydd:

  • fel petaent yn eich gwylio chi a’ch staff yn hytrach na siopa ac a allai fod yn aros am eiliad addas i ddwyn eitem
  • fel petaent eisiau cadw eich sylw a siarad er mwyn siarad – o bosibl am fod cyd-leidr yn rhywle arall yn dwyn
  • yn edrych fel nad ydynt yn talu fawr o sylw i’ch nwyddau
  • yn ymddangos ychydig yn nerfus ac o bosibl yn codi ambell i eitem ar hap heb dalu fawr o sylw iddi
  • yn gwrthod eich cynnig i helpu
  • yn dod i mewn i’ch siop yn aml a byth yn prynu
  • eisiau i chi ddatgloi cypyrddau ond dim yn prynu

Beth i’w wneud os byddwch yn gweld lleidr ar waith

Os byddwch yn eu gweld yn cymryd rhywbeth gofynnwch iddynt yn gwrtais i roi’r eitem yn ôl ond byddwch yn ofalus i gadw tôn eich llais yn niwtral a chamwch yn ôl os byddwch yn teimlo dan fygythiad. Gwnewch yn siŵr bob amser eu bod wedi cymryd rhywbeth cyn eich bod yn siarad â nhw – a gwneud hynny dim ond os ydych chi’n teimlo ei bod yn ddiogel i wneud hynny.

Unwaith eich bod yn siŵr fod y person yn lleidr, ffoniwch 999.