Search results

4 results

 • WELSH British Transport Police Annual Report 2020-2021

  3,550KB Reading Time: 15 minutes

  Trosolwg a dadansoddiad perfformiad o'r cynnydd y mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn ei wneud ar ein hamcanion.

  Publication scheme
 • British Transport Police Annual Report 2020-2021

  3,535KB Reading Time: 15 minutes

  A performance overview and analysis of the progress British Transport Police are making on our objectives.

  Publication scheme
 • Moving The Needle Action Plan

  1,512KB Reading Time: 10 minutes

  The Moving the Needle action plan informs our strategic approach to policing by consent, fairness, legitimacy in the context of community relations and race.

  Publication scheme
 • WELSH Moving The Needle Action Plan

  1,478KB Reading Time: 10 minutes

  Mae'r cynllun gweithredu Symud y Nodwydd yn llywio ein dull strategol o blismona trwy gydsyniad, tegwch, cyfreithlondeb yng nghyd-destun cysylltiadau cymunedol a hil.

  Publication scheme

Haven't found what you're looking for?

Request information