Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.

Offeryn cyngor

Riportio eich bod wedi gweld person sydd ar goll

Diolch. Os yw’r hyn rydych wedi’i weld yn argyfwng, megis bod y person rydych wedi’i weld yn blentyn, rhywun yr ydych chi’n meddwl sydd mewn perygl ar hyn o bryd, neu fel arall yn agored i niwed, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os ydych wedi gweld person, ac nad ydych yn teimlo ei fod perygl ar hyn o bryd, cysylltwch â ni drwy ffonio ein rhif di-argyfwng, 101.

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol wrth law, os yn bosibl.

  • dyddiad ac amser y gwelsoch y person
  • lle welsoch chi’r person
  • disgrifiad o’r hyn roedd yn ei wisgo

Gallwch hefyd adrodd eich bod wedi gweld person sydd ar goll a chael cymorth a chyngor yn missingpeople.org.uk.