Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi dod o hyd i eitem ar drafnidiaeth gyhoeddus

Diolch. Cysylltwch â’r cwmni trafnidiaeth yn uniongyrchol gan y bydd ganddo ddull penodol o ddelio ag eitemau coll.

Mae rhestr o gwmnïau gweithredu trenau isod.

National Rail

Ffoniwch Ymholiadau National Rail ar 08457 48 49 50 (ar agor 24 awr y dydd, oni bai am Ddydd Nadolig).

Cludiant ar gyfer Llundain
(o dan y ddaear, DLR, dros y ddaear, bysiau Llundain, gorsaf goetsys Victoria, car cebl Emirates Air Line neu dacsis trwyddedig)