Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi dod o hyd iddi yn basbort, trwydded yrru neu ddogfen adnabod arall dramor

Os pasbort, cerdyn adnabod neu drwydded yrru dramor yw’r eitem, rhowch yr eitem i orsaf heddlu neu swyddog heddlu neu SCCH.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer