Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae gan yr eitem rydw i wedi’i cholli mewn man cyhoeddus rif cyfresol

Ar gyfer ffonau symudol, chwaraewyr MP3, cyfrifiaduron neu unrhyw offer sydd â rhif cyfresol, riportio am y golled yn immobilise.com.

Ar gyfer beiciau, riportio am y golled yn bikeregister.com.

Mae heddluoedd a chwmnïau yswiriant ledled y wlad yn chwilio drwy adroddiadau ar y ddwy wefan.