Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.

Offeryn cyngor

Efallai eich bod yn agored i niwed neu ddim yn gallu diogelu eich hun rhag twyll

Diolch.

Ffoniwch 101 neu ddefnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101 nawr.

Byddwn yn nodi’r manylion ac yn siarad â chi drwy’r camau nesaf.