Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio tân gwyllt yn cael eu prynu neu eu gwerthu’n anghyfreithlon

Diolch.

Mae’n groes i’r gyfraith i wneud y canlynol:

  • gwerthu tân gwyllt ‘Oedolion’ i rai dan 18 oed
  • prynu tân gwyllt ‘Oedolion’ pan eich bod dan 18 oed


Gellir cael diryw o hyd at £5,000 a charchar am hyd at 6 mis am werthu neu ddefnyddio tân gwyllt yn anghyfreithlon. Gellir hefyd cael dirwy o £90 yn y fan a’r lle. Mae tân gwyllt ‘Oedolion’ yn cynnwys ffyn gwreichion.

Er mwyn gwneud cwyn am werthu anghyfreithlon, cysylltwch â’ch swyddfa Safonau Masnach leol.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein cyngor ynglŷn â defnyddio tân gwyllt yn ddiogel a chyfreithlon