Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Thank you.

If someone is in the process of fly tipping, please call 999 now.

Please have the following details ready, if possible:

  • where the fly tipping is happening
  • names or descriptions of the people involved
  • the licence number plate of any vehicle involved
  • contact details of any witnesses to the incident