Oni bai bod trosedd wedi’i chyflawni neu fod rhywun mewn perygl ar y pryd, nid yw’r heddlu’n debygol o ymyrryd mewn anghydfodau sifil. Fodd bynnag, fe rown ni chi mewn cysylltiad â’r grwpiau a’r sefydliadau all helpu. Cwblhewch y frawddeg isod i gael y cyngor sydd ei angen arnoch i ddatrys eich anghydfod mor gyflym a chyfeillgar â phosibl.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cael anghydfod gyda thresmaswr ar fy nhir

I ddechrau dylech ofyn i’r sawl sydd ar y tir adael. Os bydd yn gwneud hynny, bydd popeth yn iawn. Fodd bynnag, gallech gael problemau os bydd yn gwrthod gadael.

Gallwch chi fod yn euog o nifer o droseddau os byddwch yn ceisio symud y tresmaswr a’i eiddo oddi ar y tir drwy ddefnyddio grym.

Y dull gorau a’r mwyaf diogel o weithredu yw cael gorchymyn llys a all, os caiff ei dorri, droi’r sefyllfa’n fater troseddol. 

Os bydd yr heddlu’n mynychu digwyddiad tebyg i hyn, dim ond arsylwi am droseddau posibl a gyflawnir gan y naill barti allwn ni ei wneud.

Ni allwn helpu i symud y tresmaswr neu ei eiddo oddi ar eich tir. Er, os bydd grwpiau mwy o feddianwyr yn achosi difrod mae gennym rai pwerau.


Pwy sy’n gyfrifol am sbwriel a adewir gan dresmaswyr?

Os oedd y tresmaswyr ar dir y cyngor, y cyngor sy’n gyfrifol am symud unrhyw sbwriel.

Ar dir preifat, cyfrifoldeb perchennog y tir ydyw i symud y sbwriel, er y gall y cyngor lleol ei symud a chodi ffi.Darperir y wybodaeth hon diolch i Ask the Police.