Oni bai bod trosedd wedi’i chyflawni neu fod rhywun mewn perygl ar y pryd, nid yw’r heddlu’n debygol o ymyrryd mewn anghydfodau sifil. Fodd bynnag, fe rown ni chi mewn cysylltiad â’r grwpiau a’r sefydliadau all helpu. Cwblhewch y frawddeg isod i gael y cyngor sydd ei angen arnoch i ddatrys eich anghydfod mor gyflym a chyfeillgar â phosibl.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cael anghydfod gyda dyledwr ynglŷn â siec sydd wedi bownsio

Gall siec ‘fownsio’ am nifer o resymau:

  • mae wedi’i chanslo gan godwr y siec (y person a ysgrifennodd y siec)
  • nid oes digon o arian yng nghyfrif codwr y siec
  • nid yw’r siec wedi’i llenwi’n gywir
  • mae’r banc yn amau twyll, megis siec wedi’i dwyn

Fel arfer bydd y banc yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ar y siec a ddychwelir sy’n rhoi gwybod i chi pam ei bod wedi bownsio.

Gellir datrys y tair sefyllfa gyntaf uchod fel arfer drwy gysylltu â chodwr y siec. Fodd bynnag, os ydych chi’n amau bod twyll wedi digwydd, siaradwch â’ch banc, a fydd efallai’n eich cynghori i ddweud wrth yr heddlu. Os felly, gallwch gysylltu â’n tîm Action Fraud penodol.


Darperir y wybodaeth hon diolch i Ask the Police.