News default image

Swyddog heddlu wedi'i ddiswyddo ar ôl rhoi geirda ffug am gyn-swyddog

01 Mai 2024

Mae Ditectif Arolygydd Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) wedi’i ddiswyddo yn dilyn Gwrandawiad Camymddwyn am gamymddwyn difrifol, ar ôl canfod ei fod wedi camarwain awdurdod cyhoeddus yn fwriadol wrth ddarparu geirda cymeriad ar gyfer swyddog a ddiswyddwyd yn flaenorol.

Lloegr