suitcase drugs

Fe wnaeth swyddogion atafael bron i chwarter miliwn o bunnoedd oddi ar Linellau Cyffuriau ...

10 Ebr 2024

Fe wnaeth Tasglu Llinellau Cyffuriau Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig weithio’n agos gyda lluoedd eraill ledled y wlad ar 243 o ymgyrchoedd ar y cyd gan dargedu gorsafoedd rheilffordd a thiwb penodol, gan ddefnyddio gwybodaeth heddlu lleol ochr yn ochr â gwybodaeth ein swyddogion arbenigol i sicrhau bod pob lleoliad yn gweld llwyddiant o ran atal Llinellau Cyffuriau ar y rhwydwaith rheilffyrdd.

Cymru Lloegr Yr Alban