Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn dioddef o stelcio neu aflonyddu, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau cymorth eraill sy'n deall eich anghenion penodol. Isod ceir rhestr o sefydliadau a all eich cynorthwyo.

Paladin

Gwasanaeth Eiriolaeth Stelcio Cenedlaethol sy'n rhoi cymorth ac yn grymuso dioddefwyr stelcio ac aflonyddu.

Protection against stalking

Elusen genedlaethol yn codi ymwybyddiaeth o stelcio ac aflonyddu ac yn cefnogi dioddefwyr a'u teuluoedd.

Suzy Lamplugh Trust

Nod y sefydliad hwn yw creu cymdeithas fwy diogel drwy leihau'r risg o drais ac ymddygiad ymosodol drwy ymgyrchu, addysg a chymorth.

National Stalking Helpline

Cyngor a gwybodaeth ymarferol i unrhyw un sydd ar hyn o bryd wedi’u heffeithio gan achos o aflonyddu neu stelcio, neu brofiad blaenorol ohono.

Phone: 0808 8020300

Victims First

Cymorth emosiynol ac ymarferol am ddim i bob dioddefwr a rhai sydd wedi bod yn dyst i drosedd, yn ogystal ag aelodau o deulu’r dioddefwyr.

Cyngor pellach

Gallwch ddod o hyd i ragor o gefnogaeth a sefydliadau lleol yn Sefydliadau cefnogi dioddefwyr a thystion.