Mae'n ofyniad cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig eich bod yn gwisgo gwregys diogelwch os oes un wedi'i osod. Dim ond ychydig eithriadau sydd

Yn 2017, doedd 27% - dros chwarter - o'r rhai fu farw mewn ceir ar y ffordd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch.

Gallwch gael dirwy o hyd at £500 am beidio â gwisgo gwregys diogelwch.

Mae gwisgo gwregys diogelwch nid yn unig yn helpu i warchod eich diogelwch chi, mae'n helpu i ddiogelu pobl eraill hefyd.

Dim ond un person a ganiateir ym mhob sedd sydd â gwregys diogelwch. Peidiwch byth â defnyddio'r un gwregys diogelwch ar draws dau deithiwr neu fwy.

Fel teithiwr dros 14 oed, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwisgo gwregys diogelwch. Gallai methu â gwneud hynny arwain at ddirwy.

Cyd-deithwyr sy’n blant

Rhaid i blant dan 135cm (4'4") fod yn y sedd car gywir am eu taldra a'u pwysau.

Gallwch gael dirwy o £500 os nad yw plentyn dan 14 oed yn y sedd car gywir, neu, os yw dros 135cm o uchder, os nad yw’n gwisgo gwregys diogelwch wrth ichi yrru.

Darganfyddwch y gofynion ynglŷn â seddi car a gwybodaeth bellach drwy edrych ar yr adran seddi ceir plant: y gyfraith.