Mae beicio’n ffordd boblogaidd o deithio ar gyfer cymudo ac ymarfer corff. Mae Rheolau’r Ffordd Fawr yn darparu rheolau y mae'n ‘rhaid’ eu dilyn yn ôl y gyfraith a chyngor a ‘ddylai’ gael ei ddilyn i gadw beicwyr yn ddiogel ar y ffyrdd.

Mae torri'r rheolau hyn yn drosedd a gellir defnyddio hynny yn dystiolaeth mewn achosion troseddol a sifil.

Enghreifftiau o ddau faes sydd â gofynion cyfreithiol yw rheolau ar oleuadau a breciau. Ceir rheolau eraill ynghylch beicio tra byddwch yn anffit oherwydd diod a chyffuriau neu feicio diofal a pheryglus.

Rhagor o wybodaeth am Reolau’r Ffordd Fawr i feicwyr.

Rhagor o gyngor ac arweiniad

Cycling UK - elusen yn y DU sy'n cynnig cyngor ac arweiniad i feicwyr

British Cycling - cyngor i selogion a beicwyr proffesiynol