Mae gwybod sut i ymateb i sefyllfa dreisgar yn gofyn am wneud penderfyniadau cyflym a pheidio cynhyrfu - ac nid yw hyn bob amser yn y hawdd. Fodd bynnag, rydym wedi llunio rhestr o bethau y dylech eu gwneud pe digwydd i chi fod mewn sefyllfa dreisgar.

Mae’n bwysig peidio ag anghofio mai eich diogelwch personol yw’r peth pwysicaf. Gellir prynu eiddo newydd ond nid yw hynny’n wir am eich bywyd. Felly, wrth ymateb i sefyllfa dreisgar, ceisiwch gofio’r canlynol:

  • gwrandewch ar eich greddf ac os ydych chi’n credu bod y sefyllfa’n gwaethygu, ceisiwch gadw allan ohoni
  • chwiliwch am ffordd i adael
  • os ydych chi mewn adeilad gyda staff diogelwch, dywedwch wrthynt ar unwaith beth sy’n digwydd
  • cadwch bellter rhyngoch chi a’r person arall
  • os gallwch, ffoniwch 999
  • os na allwch ffonio’r heddlu yn ystod y digwyddiad, ffoniwch hwy cyn gynted ag y gallwch

Os daw hi i’r eithaf, mae gennych hawl i amddiffyn eich hun gan ddefnyddio grym rhesymol, ond efallai y bydd angen i chi roi cyfrif am unrhyw beth rydych yn ei wneud.

Dyma ddatganiad i ddeiliaid tai am ddefnyddio grym yn erbyn tresmaswyr.

Digwyddiadau terfysgaeth

Mae gennym gyngor penodol iawn os ydych chi'n credu eich bod chi'n rhan o ddigwyddiad terfysgol. I gael manylion am Rhedeg, Cuddio, Dweud, ewch i'n tudalen Cadw'n ddiogel rhag terfysgaeth.