Mae eich adborth yn helpu i’n siapio. Felly, os ydych am ddweud diolch neu gwyno hoffem glywed gennych.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein syml a chyflym isod.

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cwyn ar ran rhywun arall

Diolch.

Rydych ar fin cychwyn y broses ffurfiol o wneud cwyn.

Rydym yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i hyn felly rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch er mwyn ein helpu gyda’n hymchwiliadau.

Byddwn yn gofyn i chi am y canlynol:

  • Eich manylion cyswllt
  • manylion y person yr ydych yn gwneud cwyn ar ei ran, yn cynnwys ei ddyddiad geni
  • beth mae eich cwyn yn ymwneud ag ef, yn cynnwys amseroedd, dyddiadau a phwy oedd yn gysylltiedig
  • manylion unrhyw dystion


A fyddech cystal â nodi: gallwn ond ymchwilio cwyn a wneir ar ran rhywun arall pan fydd gennym ganiatâd ysgrifenedig i wneud hynny gan y person hwnnw.

Cliciwch 'Cychwyn' i ddechrau

 

Cychwyn