Mae eich adborth yn helpu i’n siapio. Felly, os ydych am ddweud diolch neu gwyno hoffem glywed gennych.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein syml a chyflym isod.

Offeryn cyngor

Hoffwn gael fy DNA neu olion bysedd wedi’u dileu o gofnodion yr heddlu

Diolch.

Cysylltwch ag Uned Dileu Cofnodion Cenedlaethol Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC). Rhaid i bob ymholiad o’r math hwn fynd i’r NPCC, yn hytrach nag atom ni’n uniongyrchol.

Bydd yr Uned Dileu Cofnodion Cenedlaethol yn ymchwilio ac yn cysylltu â chi.