Site language: Union Jack flag English Welsh flag Cymraeg
btp banner image
Adran Safonau Proffesiynol
Ffurflen Gwyno
Dychwelyd i'r prif safle
Ffurflen_Gwyno
English | Cymraeg
Daliwch sylw, mae'r meysydd sydd wedi'u nodi â seren(*) yn orfodol
Mae'r wybodaeth a ddarperir yn ein galluogi i adolygu honiadau i sicrhau fod y sefydliad yn gweithredu yn dryloyw a heb unrhyw ragfarn.
 

Amdanoch chi

 
A ydych chi'n gwneud y gŵyn hon ar ran rhywun arall?*

(Os ydych chi, bydd angen i chi anfon llythyr caniatâd sy'n cynnwys llofnod yr unigolyn rydych chi'n cwyno ar ei ran. Nid oes rhaid i chi anfon llythyr caniatâd os ydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad plentyn sydd dan 16 mlwydd oed ac rydych chi'n cwyno ar ei ran.)
 
Ai chi yw'r unigolyn sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r digwyddiad?  
A ydych chi wedi'ch effeithio'n niweidiol gan ddigwyddiad?  
A welsoch chi'r digwyddiad  
 

Manylion cyswllt

 
Teitl
Enw cyntaf*
 
Enw olaf*
 
Dyddiad geni (dd/mm/bbbb)*
 
Cyfeiriad*
 
Cod post*
 
Rhif Ffôn Cartref
Rhif Ffôn Symudol*
 
E-bost*
 
 
Ethnigrwydd*
 
Rhywedd*
 
Crefydd/Ffydd*

 
Cyfeiriadedd rhywiol*
 
A oes gennych chi anabledd?
 


 
Sut hoffech chi i ni gysylltu â chi?*


 


 
   
 

 
©