Alcohol ar y rheilffyrdd

Alcohol ar y rheilffyrdd

Gall alcohol a'r rheilffyrdd fod yn goctel peryglus, a bydd rhai pobl yn mentro'n ddiangen mewn gorsafoedd, ar blatfformau a ger croesfâu gwastad ar ôl cael ychydig o ddiodydd.

Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae 25 o bobl wedi cael eu lladd yn sgil digwyddiadau yn gysylltiedig ag alcohol ar y rheilffyrdd, ac mae 82 o bobl wedi'u hanafu'n ddifrifol, yn ôl Bwrdd Diogelwch a Safonau'r Rheilffyrdd (RSSB).

Yma yn HTP, ein blaenoriaeth yw sicrhau fod pawb yn cyrraedd ei gyrchfan yn ddiogel.

Os ydych chi'n yfed ac yn bwriadu defnyddio'r rheilffordd, gofynnwn i chi ymbwyllo.

Ystyriwch beth ydych chi'n ei wneud nawr a sut fyddech chi'n ymddwyn pe byddech chi'n sobor.

Lleihau risg

Mae alcohol yn effeithio ar ein gallu i bwyso a mesur a rhesymu, yn arafu adweithiau, yn drysu ein cydbwysedd, a gall hyd yn oed effeithio ar ein golwg a'n clyw.

Mae'r cyngor gan Drink Aware yn eglur.

  • Y ffordd orau i leihau'r risgiau yn sgil alcohol yw cynllunio eich noson allan ymlaen llaw; cofiwch sicrhau eich bod yn gwybod sut byddwch chi'n cyrraedd adref a bod gennych chi bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt gyda chi.
  • Pan fyddwch chi allan, dylech chi gyfyngu ar faint o alcohol byddwch yn ei yfed, yfed yn arafach, gyda bwyd, ac aryneilio â dŵr.

Y gost bersonol

Bob dydd, bydd ein swyddogion heddlu yn ymateb i achosion o bobl sydd wedi yfed gormod o alcohol yn ymddwyn mewn ffordd na fyddent yn beiddio pe baent yn sobor.

Gall costau personol hyn fod yn enfawr.

Yn yr achosion mwyaf eithafol, gall arwain at farwolaeth neu anafiadau sy'n newid bywyd.

Mewn achosion eraill, cofnod troseddol, a all niweidio eich gyrfa neu eich bywoliaeth, eich perthnasoedd a'ch urddas.

Allwch chi fforddio hynny?

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

What's going on in your area?

Map

Want to find out what we’re doing to ensure safe travel on the rail network? Use our interactive map and search tools to find information local to you

Find out more ›

Media

Map

Information for journalists, lorem ipsum dolor sit amet. Ut enim ad minim venium quis nostrud commodo.

Find out more ›