Cyhoeddiadau

Gallwch lawrlwytho ein hadroddiadau a’n cyhoeddiadau isod fel ffeiliau PDF

Cyhoeddiadau

BTP Adroddiad Blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol 2016/17 (PDF)

 

Crime consultation page - Welsh

Ymgynghoriad ynghych troseddu


Cyflawni'r her

Adroddiad Blynyddol ynghylch Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 2016/17 (PDF)

Ein pobl 2016/17 Data'r gweithlu (PDF)

 

 

Welsh support booklet

Cefnogaeth (PDF)

 

Welsh bereavement booklet

Llyfryn profedigaeth (PDF)

Beth sy'n digwydd nesaf pan fydd rhywun agos atoch yn marw ar y rheilffordd.

Efallai eich bod chi a'ch teulu yn delio â marwolaeth rhywun agos atoch am y tro cyntaf. Gallai fod yn anodd i ymdopi â'r holl drefniadau a deall y prosesau sy'n benodol i'r math hwn o farwolaeth. Hyd yn oed os ydych chi wedi ymdopi â hyn o'r blaen, efallai y byddwch yn ffindio’r prosesau dan sylw yn anodd i ddelio â.

Rydym wedi cynllunio'r llyfryn hwn i'ch helpu i ddeall beth sy'n digwydd ar ôl i rywun agos atoch marw ar y rheilffordd.

Ni fydd yn ateb eich holl gwestiynau, ond mae'n anelu at ateb y rhai yr ydym wedi cael eu gofyn yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys manylion am sefydliadau eraill a allai eich helpu chi.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

What's going on in your area?

Map

Want to find out what we’re doing to ensure safe travel on the rail network? Use our interactive map and search tools to find information local to you

Find out more ›

Media

Map

Information for journalists, lorem ipsum dolor sit amet. Ut enim ad minim venium quis nostrud commodo.

Find out more ›