61016: ein rhif tecstio ar gyfer digwyddiadau nad ydynt yn rhai brys

Gallwch ein tecstio nawr ar 61016 i roi gwybod inni am ddigwyddiadau nad ydynt yn rhai brys. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro.

Welsh banner

Gallwch ein tecstio ar 61016 i adrodd digwyddiadau nad ydynt yn rhai brys, megis y rhai byddech yn eu hadrodd wrth y rhif ffôn 101 a ddarperir gan eich heddlu lleol.

Caiff y rhif tecstio ei fonitro 24/7 ac, er nad yw ar gyfer adrodd argyfyngau, byddwn yn gallu anfon swyddogion os bydd angen.

Pryd i ddefnyddio’r gwasanaeth tecstio:

Tecstiwch 61016 (neu ffoniwch 0800 40 50 40) pan ydych chi eisiau cysylltu â ni ynghylch problem nad yw’n galw am ymateb frys. Er enghraifft, gallwch decstio pan:

  • Rydych chi eisiau’n hysbysu o ddigwyddiad sydd wedi digwydd eisoes
  • Rydych chi eisiau’n hysbysu o broblemau’n effeithio ar eich taith ar y rheilffordd neu’ch gorsaf leol
  • Mae gennych ymholiad cyffredinol i'r heddlu

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â bysus neu ffyrdd, gallwch gysylltu â'r heddlu lleol unrhywle yn y wlad trwy ffonio 101.

Pryd i ffonio 999:

Ffoniwch 999 bob tro pan fydd arnoch angen ymateb frys gan yr heddlu megis:

  • Mae trosedd yn digwydd
  • Mae rhywun gerllaw yr amheuir ei fod wedi cyflawni trosedd
  • Mae rhywun wedi'i anafu, yn cael ei fygwth neu mewn perygl

Gallai darparwr eich gwasanaeth symudol godi taliad bach arnoch i decstio 61016. Bydd yr union gost yn dibynnu ar eich rhwydwaith a thariff.

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

What's going on in your area?

Map

Want to find out what we’re doing to ensure safe travel on the rail network? Use our interactive map and search tools to find information local to you

Find out more ›

Media

Map

Information for journalists, lorem ipsum dolor sit amet. Ut enim ad minim venium quis nostrud commodo.

Find out more ›