Croeso i'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Ni yw'r heddlu cenedlaethol dros y rheilffyrdd. Bob dydd, byddwn yn plismona teithiau mwy na chwe miliwn o deithwyr. Ein nod yw sicrhau eich bod yn cyrraedd adref yn saff, yn ddiogel ac yn brydlon.

 

Cyngor a gwybodaeth

Welsh officersDiogelwch personol

Rydym yn dymuno eich helpu i baratoi at eich taith a sicrhau eich bod yn ddiogel wrth deithio.

Gofalu am eich eiddo

Dilynwch ein canllaw er mwyn sicrhau eich bod yn gofalu am eich eiddo.

Dioddefwyr troseddau

Beth i'w wneud os ydych wedi gweld neu wedi dioddef trosedd ar y rheilffyrdd.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Crime stats

Mapiau ac ystadegau troseddau

Os ydych yn chwilio am ragor o wybodaeth am droseddau yn eich ardal, ewch i'n gwefan Mapiau ac ystadegau troseddau.

Gwefan Mapiau ac Ystadegau Troseddau ›