Cyngor a gwybodaeth

Gofalu am eich eiddo Gofalu am eich eiddo ›

Dilynwch ein canllaw i sicrhau eich bod yn cael siwrnai ddiogel.

Diogelwch Personol Diogelwch Personol ›

Rydym am eich helpu i baratoi ar gyfer eich siwrnai a sicrhau eich bod yn ddiogel wrth deithio.

Dioddefwyr troseddau Dioddefwyr troseddau ›

Os byddwch yn dioddef trosedd, rydym yma i'ch helpu.

Cwynion ynghylch unigolion Cwynion ynghylch unigolion ›

Cwyno am ymddygiad swyddog yr heddlu unigol neu aelod o staff o Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999