Ymgynghoriad ynghych troseddu –
y canlyniadau

Crime consultation results - results

Fel rhan o adolygiad o'n maes busnes ymchwiliadau troseddol 2016, fe wnaethom ofyn ichi am eich safbwyntiau er mwyn helpu i lunio ein dyfodol.

Fe wnaethom ofyn sut gallwn drefnu a defnyddio ein swyddogion heddlu a staff heddlu orau i ddiogelu'r cyhoedd, darparu gwasanaeth o ansawdd i ddioddefwyr a thystion troseddau a dod â throseddwyr o flaen eu gwell, o fewn y cyfyngiadau cyllidebol sydd gennym.

Gallwch weld dogfen yr ymgynghoriad yma

Fe wnaeth saith deg tri o bobl ymateb i'n holiadur ar-lein ac fe wnaeth chwe unigolyn arall gysylltu â ni'n uniongyrchol i roi eu hymatebion. Diolch i bawb a dreuliodd amser yn rhoi eu hymatebion.

Yn y ddogfen isod, gallwch weld y prif themâu a amlygwyd yn yr ymatebion a dderbyniwyd gennym yn yr ymgynghoriad, atebion i rai o'r cwestiynau a ofynnwyd inni, a'r holl ymatebion a dderbyniwyd gennym. Hefyd mae'n amlinellu beth fydd yn digwydd nesaf yn y broses Adolygiad o Droseddu.

Crime consultation results - Welsh

Ymgynghoriad ynghych troseddu – y canlyniadau (PDF)

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

What's going on in your area?

Map

Want to find out what we’re doing to ensure safe travel on the rail network? Use our interactive map and search tools to find information local to you

Find out more ›

Media

Map

Information for journalists, lorem ipsum dolor sit amet. Ut enim ad minim venium quis nostrud commodo.

Find out more ›