Amdanom Ni

Prif gwnstabl Prif gwnstabl ›

Mae Prif Gwnstabl Paul Crowther yn eich croesawu i'n gwefan ac yn esbonio rhagor am y llu.

Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ›

Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn goruchwylio gwaith rydym yn ei wneud ac i'n galw i gyfrif ar ran y gymuned rheilffyrdd.

Ein strategaeth a'n cynlluniau Ein strategaeth a'n cynlluniau ›

Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cyhoedd, rydym yn gweithio o fewn y cynllun strategol a'r cynllun plismona blynyddol i'n helpu i gyflawni ein hamcanion.

Ein gweledigaeth, cenhadaeth a'n gwerthoedd Ein gweledigaeth, cenhadaeth a'n gwerthoedd ›

Mae ein staff yn dilyn ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl.

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999