Croeso i'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Ni yw'r heddlu cenedlaethol ar gyfer y rheilffyrdd. Bob dydd, rydym yn plismona siwrneiau dros chwe miliwn o deithwyr. Ein nod yw eich cadw'n ddiogel a sicrhau eich bod yn teimlo'n ddiogel wrth deithio.

Cyngor a gwybodaeth

BTP CymruDiogelwch personol

Rydym am eich helpu i baratoi ar gyfer eich siwrnai a sicrhau eich bod yn ddiogel wrth deithio.

Gofalu am eich eiddo

Dilynwch ein canllaw i sicrhau eich bod yn cael siwrnai ddiogel.

Dioddefwyr troseddau

Os byddwch yn dioddef trosedd, rydym yma i'ch helpu.

 

Cysylltu â Ni

I roi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad, ffoniwch

0800 40 50 40

neu tecstiwch 61016

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Crime stats

Mapiau ac ystadegau troseddau

Os ydych yn chwilio am ragor o wybodaeth am droseddau yn eich ardal, ewch i'n gwefan Mapiau ac ystadegau troseddau.

Gwefan Mapiau ac Ystadegau Troseddau ›