Our message to the community

We reach out to and work with communities regularly to discuss how we use stop and search and seek feedback about the use of this power.

Our message to the community - 2017


Annual review 2016

Ein neges i'r gymuned

Byddwn yn ymestyn allan at gymunedau ac yn gweithio gyda nhw'n rheolaidd i drafod sut rydym yn defnyddio pwerau stopio a chwilio a byddwn yn ceisio adborth ar ein defnydd o'r pŵer hwn.

Dysgwch ragor ynghylch beth wnaethom ni yn 2016 trwy ddarllen ein hadolygiad blynyddol o weithgarwch stopio a chwilio.

Annual review (Welsh) 2016